การเตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์

เว็บไซต์แต่ละประเภทอาจใช้ข้อมูลแตกต่างกันไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีข้อมูลดังนี้ครับ

1. ชื่อธุรกิจ (Business Name)
2. ประวัติความเป็นมา จุดเด่นที่ต้องการจะสื่อสาร (About)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ service เช่น รายละเอียดของแต่ละบริการ ราคา อื่นๆ
4. ตัวอย่างลูกค้า (ถ้าต้องการ)
5. ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดส่ง (How to Order and Shipping)(ถ้ามี)
6. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) (ถ้ามี)
7. ช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง (Facebook, Line, Tiktok etc.)

ควรเตรียมข้อมูลอย่างไร?

ควรเตรียมข้อมูลแยกแต่ละหน้าตาม sitemap ให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา เช่น
สมมติว่าเว็บไซต์มีหน้าดังนี้ (Sitemap)

  • หน้าแรก
  • หน้าเกี่ยวกับเรา
  • หน้าบริการ/สินค้า
  • หน้าติดต่อเรา

ควรเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะใส่ในแต่ละหน้าเลยครับ 🙂

Share your love
Bank Metha
Bank Metha

เจ้าของเว็บไซต์ bankmetha.com มีประสบการณ์ทำเว็บไซต์มากกว่า 15 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550) มีความสนใจและชื่นชอบการออกแบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีการทำเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังชื่นชอบในเรื่อง Branding, Entrepreneurship, Productivity, Self-Development และ Investment ปัจจุบันมีครอบครัวพร้อมลูกๆที่น่ารัก 3 คน 🙂